KULTURNÍ BLOG

Vážení čtenáři, možná jste také jako já zaregistrovali v posledních číslech Jirenského zpravodaje krátký inzerát na nový kulturní portál ŽIJI.CZ. Třeba si stejně jako já kladete otázku, co to je a k čemu to vlastně bude.