KULTURNÍ BLOG

Jak to bylo s Jirenským zázrakem, tedy objevem původní jirenské grotesky, jste se, vážení čtenáři Jirenského zpravodaje, mohli dozvědět z úst nejpovolanějších na předminulém Biografu Kvapík. Měli jsme celou záležitost za vyřešenou, ale doslova více než stovka Vašich dopisů, e-mailů a telefonátů nás utvrdila v potřebě napsat tento článek, tedy...

Symbolické, ale o to důležitější gesto, totiž uspořádání koncertu a sbírky ve prospěch Ukrajiny, se podařilo v sobotu 5.3.2022 v jirenském kostele sv. Petra a Pavla. Záštitu nad akcí převzala obec Jirny. Na koncertu vystoupili Pražští pěvci pod vedením Stanislava Mistra a zazněly pravoslavné duchovní písně převážně ukrajinských autorů. O úvodní...

Září v Kulturním domě Jirny proběhlo ve znamení koncertů, na které jsme si museli pěknou řádku měsíců počkat. Covid a s ním spojená vládní nařízení nám konání kulturních akcí řádně zkomplikovaly, ale nakonec jsme se přece jen dočkali.

O víkendu 25. - 27. 6. jsme pořádali swap aneb druhou šanci pro nepoužívané věci. Bohužel jsme loňský ročník nezvládli vzhledem ke covidovým opatřením uspořádat. O to byla pravděpodobně účast na letošním ročníku vyšší. Přinesených věcí byl plný kulturní dům, ze kterého střídavě věci mizely a zase se obměňovaly věcmi novými. Největší úspěch měly...

Ve středu 30. 6. jsme pořádali ukončení skautského roku na zahradě bývalé hájovny v Nových Jirnech. Krásné prostředí u lesa s ochotnými majiteli, kterým znovu i touto cestou moc děkujeme, že jsme akci u nich mohli uskutečnit! Mívali jsme ve zvyku ukončení pořádat jen pro členy střediska na zahradě u skautské klubovny, ale pro letošní rok jsme se...

Jak si jistě mnozí z Vás všimli, v jirenském parku u samoobsluhy stojí májka. I přes různé nepříznivé okolnosti jsme se nenechali odradit a spolu se všemi, kteří měli chuť přiložit ruku k dílu při stavbě májky a poté to pěkně oslavit, jsme si užili krásné sobotní dopoledne.

Současná doba kultuře příliš nepřeje, to slýcháme poslední dobou velmi často. Na druhou stranu se našlo mnoho nadšenců, kteří neúnavně objevují nové možnosti pro kulturu v momentálních podmínkách. Zkrátka nová doba s sebou přináší nové výzvy a my máme možnost před nimi utéct, nebo se k nim postavit čelem. A protože běh není naší silnou stránkou a...

Je mi milou povinností Vám jménem poroty a jménem svým poděkovat za účast v prvním ročníku fotografické soutěže "Fotím, fotíš, fotíme ... Jirny". Společně Vám děkujeme za kvalitu a množství snímků, které jste do soutěže zaslali, a za Vaše nadšení sdílet na nich příběhy a nevšední témata, která aktuální doba přináší. Jako koordinátor soutěže jsem...

Kdo by nepřál našim vesnicím a městům čerstvý vítr, který by přinesl zkvalitnění života místním obyvatelům? Lepší občanskou vybavenost, novou náves, zeleň, sportoviště nebo další prostor pro setkávání lidí, v němž by tepal život. Myslím si, že pokud se mají obce probudit k novému životu, pokud lidé mají žít spolu a nejenom vedle sebe, potřebují...