První ročník benefiční soutěže

02.03.2021
Tento příspěvek je směřován zejména na všechny šikovné hospodyňky, ale i muže, kteří rádi pečou, a také na všechny starší obyvatele Jiren a Nových Jiren, kteří žijí sami, a žádné velikonoční dobroty pro sebe už ani nechystají. Nyní s vůní jara a blížících se Velikonoc k vám nesměle "hopká" první... 

Jirenský beránek

Nechali jsme se inspirovat a připravili pro vás soutěž o nejlepšího velikonočního beránka. Vše potřebné k soutěži je na přiloženém plakátu na hlavní stránce portálu. 

Pravidla

Prosíme všechny šikovné pekaře a pekařky, kteří se chtějí zapojit, aby pekli své originální velikonoční beránky za přísných hygienických pravidel. (Je samozřejmostí, že rodina, která bude beránka připravovat, nesmí být v karanténě.) Následně přineste beránka porotě (dle informací na plakátu) a porota složená z nejlepších kuchařů a kuchařek ochotnického spolku následně v přímém online přenosu vyhodnotí (letos pouze vizuálně) nejlepšího beránka soutěže. Proto nezapomeňte svůj výtvor opatřit cedulkou s čitelným údajem o Vašem jménu a telefonu. Všechny soutěžní beránci pak poputují našim starším spoluobčanům v Jirnech a Nových Jirnech a také do Domova seniorů v Úvalech. Sledujte nás na webu, facebooku a připravovaném portále www.ziji.cz. Nadále platí, že mohou starší lidé pro sdílení, radu i pomoc volat Seniorskou linku DOS na čísle: 703 667 882 a to každé Út a Čt od 17 do 18 hodin. A na stejném čísle ve stejný čas si mohou i objednat velikonočního beránka.

Za Divadelní ochotnický spolek Marie Kočová

Web: https://ochotnicijirny.cz/

FB: https://bit.ly/3dUkqpT

Instagram: https://www.instagram.com/ochotnicijirny/