Nová jirenská tradice? 

09.04.2021

Soutěž o nejlepšího velikonočního beránka

Zatímco na Zelený čtvrtek dle tradice odlétaly zvony do Říma a v místním hostinci U Antošů teklo zelené pivo proudem, započala se na popud zdejšího divadelního ochotnického spolku další tradice: benefiční soutěž Jirenský beránek. Od sedmé hodiny večerní začali se na stolech v sále Kvapíku objevovat zdobení beránci různých velikostí. Pocukrovaní, nepocukrovaní i v čokoládové polevě, a někteří měli s sebou dokonce kamaráda zajíčka. Nakonec se sešlo pěkné stádečko čtrnácti beránků. 

Otestovaní porotci, členové divadelního souboru, hodnotili pouze vzhled pomocí barevných lístečků. Nejvíce jich obdržel beránek do detailů vypracovaný, dokonce i s ohrádkou od div. spolku Oudiv z Úval.

Cílem této akce bylo udělat trochu radosti "stařenkám a starouškům", kteří nemají to štěstí, aby si mohli velikonočního beránka upéct sami nebo nemají nikoho, kdo by jim na Velikonoce napekl. Na Velký pátek většina darovaných beránků putovala do Domova seniorů v Úvalech a zbylé kousky byly předány do rukou našich spoluobčanů z Jiren a Nových Jiren. 

Velké díky patří všem hospodyňkám, které věnovaly svoji energii, čas i um pro tuto šlechetnou věc. Věřme, že stejně tak jako se zvony zpět navrátí z Říma, uspořádá se i příští rok další Jirenský beránek.

Za DOS J. Konrád