Ukončení fotografické soutěže

03.05.2021

.

.

.

.


Je mi milou povinností Vám jménem poroty a jménem svým poděkovat za účast v prvním ročníku fotografické soutěže "Fotím, fotíš, fotíme ... Jirny". Společně Vám děkujeme za kvalitu a množství snímků, které jste do soutěže zaslali, a za Vaše nadšení sdílet na nich příběhy a nevšední témata, která aktuální doba přináší. Jako koordinátor soutěže jsem měl možnost s Vámi komunikovat e-mailem, fotky přebírat a připravovat je pro on-line posouzení porotou. Hodnocení probíhalo ve čtyřech samostatných kolech předem určeným systémem, který kombinoval společný pohled porotců i jejich individuální postoj ke světu i k fotografii. Oproti plánu vybrat 45 snímků do tisku a poté na výstavu, jich bylo nakonec vybráno celkem 54. Poslední páté kolo, tedy výběr vítězné fotografie, proběhne v den vernisáže výstavy, kde porota udělí absolutnímu vítězi prvního ročníku soutěže "Cenu Josefa Koloce". Tato cena bude spojena i s hmotnou odměnou.

.

.
.
.

Pro velkoformátový tisk a výstavu byly vybrány fotografie těchto autorů:

Adam Javorský, Aleš Rudl, Alice Šedová, Andrea Valentová, Dana Hrubá, Dana Kohoutová, Daniel Petrák, David Roškot, Helena Žďárská, Jan Konrád, Jan Pruner, Jana Pivoňková, Jana Rybářová, Jaroslava Pivoňková, Lubomíra Škulavíková, Lucie Proroková, Markéta Vindušková, Martin Horák, Martina Bilová, Mirka Strejcová, Monika Milnerová, Pavlína Pošíková, Šárka Rucká, Tereza Slabá, Vladimír Nekolný, Vladislav Konečný.

Gratulujeme!

Absolutním vítězem se stane tedy někdo z výše uvedených dam a gentlemanů. Kdo z nich to bude, se dozvíme na vernisáži, která se uskuteční na Kvapíku U Antošů dne 17.6.2021. Tímto všechny účastníky soutěže na vernisáž srdečně zveme, a to vč. doprovodu. Samozřejmě ještě obdrží e-mailovou pozvánku. Výstava bude po slavnostním zahájení pokračovat až do 25.6.2021. Malou ochutnávku fotografií přináší i Zpravodaj a také facebook Jirenské kavárny.

Srdečně Vás zveme na výstavu na Kvapíku U Antošů 18.6.-25.6.2021

Za organizátory

Martin Zuran

(Změna termínu je s ohledem na probíhající epidemiologickou situaci vyhrazena. Sledujte www.ziji.cz).
.