Ukončení skautského roku

01.07.2021

Ve středu 30. 6. jsme pořádali ukončení skautského roku na zahradě bývalé hájovny v Nových Jirnech. Krásné prostředí u lesa s ochotnými majiteli, kterým znovu i touto cestou moc děkujeme, že jsme akci u nich mohli uskutečnit! Mívali jsme ve zvyku ukončení pořádat jen pro členy střediska na zahradě u skautské klubovny, ale pro letošní rok jsme se rozhodli pozvat i rodiče, což byla skvělá volba a určitě se budeme snažit tento nápad opakovat i při dalších zahájeních a ukončeních skautského roku.

Akci jsme zahájili střediskovým pokřikem, po kterém děti museli vytvořit z přírodnin skautské znaky ve znamení vrácení činnosti do běžných prezenčních kolejí. Po vytvoření znaků jsme děti nechali se schovat v lese a po chvilce jsme je šli společně s rodiči hledat. Úspěšně jsme našli všechny malé skauty, a tak jsme se mohli zase vrátit na zahradu, kde na děti čekalo několik stanovišť, jako střelba z airsoftek, vyrábění zvířátek z toaletních ruliček, dráha mezi lany po slepu, vytváření sošek ze samotvrdnoucí hlíny, vázání turbánku, petang, kriket, trampolína apod. Po celou dobu akce měly děti k dispozici točenou limonádu. Volně jsme posléze přešli k ohništi, kde jsme za zpěvu písně Červená se line záře zapálili oheň, opékali buřty a zpívali.

Doufáme, že účastníci akce jsou z ní stejně nadšení jako my, protože nám se akce se všemi dětmi i rodiči moc líbila!

Za Junáka - český skaut, středisko Br. Fandy Antoše Jirny, z. s.,  Jaroslava Pivoňková